Tko Smo
Proizvodi
Oprema
Link
Kontaktiraj nas

Uređaji za pjeskarenje
Specijalni strojevi za pjeskarenje
Uređaji za pjeskarenje sa sakupljivačem
Kabine za pjeskarenje
Obrada unutrašnjosti cijevi
Everblast i posebni uređaji
Filter za sakupljanje prašine
Spremnici pod pritiskom
Kompjuterizirane i posebne kabine
Kabine sa «rukavima»
Strojevi za obradu Stakla i mramora
Hidraulični usisavači
Obrada cisterna brodskih jedinica TANK COATING
 
OPREMA
ABRAZIVNI


SPREMNICI POD PRITISKOM ZA LAKIRANJE


Spremnici pod pritiskom SPREMNICI POD PRITISKOM ZA LAKIRANJE
Kolaudacija PED Odredba 97/23 EU pod pritiskom od 4 bar

Opremljen sa reduktorom pritiska za spajanje na aerograf i ručnu miješalicu (bez unutarnjeg spremnika) i jedan izlaz na poklopcu.


Mod. VBP1O/4 100-010 miješalice
Mod. VBP 25/4 100-025
Mod. VBP 50/4 100-050
Mod. VBP65/4 100-065
Mod. VBP100/4 100-100


Opremljen sa reduktorom pritiska za spajanje na aerograf i ručnu miješalicu (bez unutarnjeg spremnika) i niži izlaz sa ventilom.

Mod. VBP25/4 I 100-104
Mod. VBP5O/4 I 100-105
Mod. VBP 65/4 I 100-106
Mod. VBP100/4 I 100-110


UNUTARNJI SPREMNICI
 

110-253 UNUTARNJI SPREMNIK OD NYLONA samo za VBP 25/3

110-025 UNUTARNJI SPREMNIK OD POCINČANOG LIMA za spremnike kapaciteta od 25 l

110-050 UNUTARNJI SPREMNIK OD POCINČANOG LIMA za spremnike kapaciteta 50 l

110-065 UNUTARNJI SPREMNIK OD POCINČANOG LIMA za spremnike. kapaciteta 65 l

110-100 UNUTARNJI SPREMNIK OD POCINČANOG LIMA za spremnike kapaciteta 100 lNa zahtjev:

RUČNA MJEŠALICA ZA LAK
sa pneumatskim motorom 0,25 Hp bez crijeva

Mješalica sa pneumatskim motorom model GAST i lubrifikatori

Dvostruko podešavanje i dva izlaza za 25 - 50 – 100 l

Kolaudacija PED Odredbe 97/23 EU sa radnim pritiskom od 6 Bar

Šifra 110-009


KOMPLET ŠPRICA I CRIJEVO ZA LAKIRANJE MJEŠAVINA ZRAKA
model W-77 sa 15 m cijeva zrak - lak
Šifra 110-010
model Ecco 40 sa 15 m crijeva zrak - lak
Šifra 110-011

ŠPRICA ZA LAKIRANJE MJEŠAVINA ZRAKA
model W-77 - Šifra 110-012

ŠPRICA ZA LAKIRANJE MJEŠAVINA ZRAKA
model Ecco 40 - Šifra 110-013


BRTVE

GUMENE BRTVE ZA POKLOPAC
Kapacitet 25 l Šifra 110-003
Kapacitet 50 l - 100 Šifra 110-004

KOŽNE BRTVE ZA POKLOPAC
Kapacitet 25 l Šifra 110-005
Kapacitet 50-100 l Šifra 110-006

VITON BRTVE ZA POKLOPAC
Kapacitet 25 l Šifra 110-007
Kapacitet 50-100 l Šifra 110-008


PNEUMATSKI POGON ZA POSTAVLJANJE ŠTRCALJKE ZA TEKUĆE PROIZVODE SREDNJE ILI JAKE LJEPLJIVOSTI
 
OSMIŠLJENO ZA POSTAVLJANJE IZOLACIJSKE ŽBUKE ZA CEMENTIRANJE I TEKUĆI MATERIJALI ZA UČVRŠĆIVANJE
 
Pogon se sastoji od jednog spremnika od pritiskom model VBP 50/6 sa certifikatom o kolaudaciji PED Odredba 97/23 EU opremljen sa:
  • Ventil za punjenje sa ljevkom
  • Reduktor pritiska i sigurnosni ventil
  • Ventil za zaustavljanje prolaska proizvoda
   
Pogon se može spojiti sa špricom za prskanje proizvoda jake ljepljivosti ili špricu za injekciju tekućih proizvoda učvršćivanje.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
 
Maksimalni radni pritisak spremnika :6 BAR
Zrak potrebni za špricu za prskanje proizvoda jake ljepljivosti :2.5000 l/min prit. 6 BAR
Zrak potrebni za špricu za injekciju tekućih proizvoda za učvršćivanje :500 l/min prit. 6 BAR


POSEBNI DODACI